Kontakt INFO:
 
Århus Studenternes Svømmeklub kontaktes bedst via:

ass-swim@ass.dk

Ved glemte sager:

Kontakt livredderne i hallen